Всички дати са за САЩ. Сериалите, които са от американските телевизии излизат на следващият ден за България.

За сериалите за които всички епизоди от сезона са налични в един ден, е добавен само последният епизод.